Φύλλο laminate από εποξειδικό fiberglass Β κατηγορίας