Ελασματοποιημένο φύλλο υαλοπινάκων, επιβραδυντικό πυρκαγιάς, χωρίς αλογόνο