Φύλλο laminate από εποξειδικό fiberglass κατηγορίας F